OSLO'DA SİZİ NELER BEKLİYOR?

İskandinav başkentleri arasında gerek alanı, gerekse nüfusu ile en büyük şehir olan Oslo, Norveç'in başkentidir. Eski zamanların 'kuzey yolu' ülkesi (north-way) ve geçmişi MS 1000 yıllarına dayanan Oslo; tarih süresince kimi zaman unutulmuş, kimi zaman kendi kaderine terkedilmiş olsa da, günümüzde oldukça popüler bir şehirdir. Norveç, fiyord ve dağlardan oluşan eşsiz coğrafası ve doğal zenginlikleri ile ilgi çekmektedir. Başkenti Oslo ise hem tarihin izlerini sürebileceğiniz ve hem de modern havasını aynı anda soluyabileceğiniz bir şehirdir . Kültür, sanat ve spor faaliyetleri ile 'dinamizmi', multi-kültürel yapısı ve kültürler arası ahengi gözlemlerken de 'dinginliği' yaşayabilirsiz.